Articles tagged "microblog"

Portar la tecnologia a casa

Perquè els imbècils multimilionaris de la tecnologia són clarament uns fotuts

Bringing the Technology Home

Because billionaire tech bros are clearly fuckwits